Mindfulness 

 

"At være med det, der er. Som en dans. En bevægelse. I frihed."

"Vi kan alle lave quickfix'es og sætte os på en pude og tage en pause fra livet! Jeg tror bare mere på at gøre hverdagen til et liv, du aldrig ønsker pauser fra!"

                                                                                                                                 - Pia

Mindfulness er en værenstilstand.

Mindfulness åbner din bevidsthed.

Bevidsthed er alt. Det giver dig en helt ny måde at være på i livet.

Med vilje. Bevidst. Opmærksomt.

Mindfulness skærper dit bevidste nærvær og styrker din bevidste opmærksomhed.

Det hjælper dig med at være tilstede i nu’et.

Mærke dit eget personlige åndedræt.

Mærke stilheden bag åndedrættet. I mellemrummet. Den rene væren.

Dér, hvor alle svarene til dine spørgsmål ligger klar.

Balance sten på badebro

"Vi kan ikke gå til mindfulness..! Vi kan lære vejen IND TIL mindfulness igen. Åbne for den i os selv !"

Når vi kender vejen ind, så kan vi øve os. Igen og igen. Det kræver disciplin, når du er kommet væk fra dig selv!

Når først du har skabt din daglige sti hjem til dig selv igen, så er tilstanden tydeligt tilstede i dig.

Herfra gælder det langt mere om at øve dig på at undgå distractions ude i det virkelig liv. Dér, hvor livet er. 

 

De 3 veje ind...

SIND

Mange mennesker oplever dagligt at hovedet fyldes op med tanker.

Tanker, der gentager sig igen og igen. Tanker, der er forstyrrende og dræner for energi. Det skaber stress, fysisk ubehag og uro i sindet.

Når vi stilner sindet, kommer vi tilstede. Når vi bliver bevidst opmærksomme på vores tanker, så kan vi lære at lægge afstand til disse også.

Og dermed opnå både kropslig og mental ro. Sindsro. Sindsro åbner døren ind til din sjæl.

ÅNDEDRÆT

Krop, sind og ånd hører sammen.

Derfor påvirker disse tre også hinanden.

Dit åndedræt er dit anker og din direkte vej hjem til dig selv og din krop.

Det BEVIDSTE åndedræt giver en dyb virkning på såvel dit fysiske som dit psykiske velbefindende.

Blot få minutters bevidst vejrtrækning om dagen har en målbar positiv effekt på resten af dit system.

BEVÆGELSE

Alting bor i kroppen. Når vi bevæger os, bevæges vi.

Derfor er den kropslige tilgang til det mindfulde liv også så væsentlig.

Når vi arbejder på at blive mere smidige – arbejder på at få mere stabilitet og styrke i kroppen; så bliver vi det også i ånd og sind.

Den fysiske tilgang påvirker vores psyke og omvendt. Din krop er din allerbedste ven, dit hjem og dit køretøj. Ær den!

ALT jeg giver videre har en dyb rod ind i den mindfulde tilstand og de mindfulde grundprincipper for det bevidste liv...!

 

Mahalo Movement®

En bevægelse i krop, sind og ånd.