Mindfulness 

 

"At være med det, der er. Som en dans. En bevægelse. I frihed."

Mindfulness er en værenstilstand.

Mindfulness åbner din dør ind til det gode liv.

En måde at være i livet på.

Med vilje. Bevidst. Opmærksomt.

Mindfulness skærper dit bevidste nærvær og styrker din bevidste opmærksomhed. Det hjælper dig med at være tilstede i nu’et, og mærke dit eget personlige åndedræt. Og det er her, du kommer i kontakt med dig selv.

Mindfulness sætter dig i kontakt med åndedrættet. Og derfor bliver du stærkere til at mærke hvornår du er tilstede, og hvornår du er på vej ud i uhensigtsmæssig tankemylder. Sådan så du kan vælge, hvordan dit liv skal være. På din måde.

Med vilje. Bevidst. Opmærksomt.

Balance sten på badebro

De 3 veje ind...

SIND

Mange mennesker oplever dagligt at hovedet fyldes op med tanker.

Tanker, der gentager sig igen og igen. Tanker, der er forstyrrende og dræner for energi. Det skaber stress, fysisk ubehag og uro i sindet.

Når vi stilner sindet, kommer vi tilstede. Når vi bliver bevidst opmærksomme på vores tanker, så kan vi lære at lægge afstand til disse også.

Og dermed opnå både kropslig og mental ro. Sindsro.

ÅNDEDRÆT

Krop, sind og ånd hører sammen.

Derfor påvirker disse tre også hinanden.

Dit åndedræt er dit anker og din direkte vej hjem til dig selv og din krop.

Det BEVIDSTE åndedræt giver en dyb virkning på såvel dit fysiske som dit psykiske velbefindende.

Blot få minutters bevidst vejrtrækning om dagen har en målbar positiv effekt på resten af dit system.

BEVÆGELSE

Alting bor i kroppen. Når vi bevæger os, bevæges vi.

Derfor er den kropslige tilgang til det mindfulde liv også så væsentlig.

Når vi arbejder på at blive mere fleksible og smidige – arbejder på at få mere stabilitet og styrke i kroppen; så bliver vi det også i ånd og sind.

Den fysiske tilgang påvirker vores psyke og omvendt. Din krop er din allerbedste ven og fortæller dig altid en masse om, hvordan det er at være dig.


 

Mahalo Movement®

En bevægelse i krop, sind og ånd.