Terms and conditions

 

Handelsbetingelser


Følgende gør sig gældende ved indgåelse af aftale om køb af produkter og ydelser fra Mahalo Movement - Mahalo ApS , her efter kaldet MM.

Alle produkter og ydelser udbydes af MM.


Kontaktinfo:

Mahalo Aps

Perlegade 31, 3 th 

6400. Sønderborg

www.mahalomovement.dk

info@mahalomovement.dk


Digitale produkter leveres via e-mail eller via link til adgang til lukket forum. Levering sker som oftest i løbet af få minutter, i særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage.

Alle Fysiske Workshops, kurser, foredrag, forløb, events , retreats og undervisning afholdes fysisk  på de angivne steder. Individuelle sessioner afholdes online eller fysisk efter aftale.

Alle Online Workshops, kurser, forløb, uddannelser etc. afholdes via facebookgruppe, zoom eller lignende platform defineret for det enkelte produkt.

MM har ret til at ændre tidspunkt og dato for købte ydelser, sessioner og undervisningsdage på uddannelser, kurser, workshops, foredrag, yogatimer og forløb, individuelle som gruppeforløb - fysiske produkter såvel som online produkter.

Ved 1:1 fastsættes et nyt tidspunkt efter aftale mellem parterne.

Ændringer giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af betalte beløb.

Workshops, kurser, foredrag, forløb, undervisning m.m. afholdes fysisk på de i aftalen angivne steder - Transport til og fra disse er ikke en del af prisen, hvorfor udgifter til transport ved booking af fysiske workshops, kurser, foredrag, forløb og undervisning skal tillægges prisen.

Alle rettigheder til workshops, kurser, foredrag, forløb, events, retreats, sessioner og undervisning tilhører MM. Gældende for såvel fysiske som online produkter.

Ved køb opnås licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt.

Materialet må under ingen omstændigheder kopieres og/eller videregives til andre. Dette gælder såvel digitalt materiale, udleveret materialer som e-mails, fotos og oplysninger generelt.

MM har ret til at aflyse ydelser og sessioner mod tilbagebetaling af det betalte beløb, som dækker aflyste. MM kan vælge, men er ikke forpligtet til, at tilbyde at erstatte den eller de aflyste med nye efter nærmere aftale. Ved tilsagn herom har køber ikke også ret til tilbagebetaling af aflyste.


1:1 og 1:1-forløb

Når tidspunktet er aftalt er sessionstid bindende. Skulle det ske, at du ikke møder op til 1:1 senest 15 minutter inde i aftalte tidsrum, aflyses sessionen. Det er ikke muligt at få penge retur eller byttet til en ny tid i dette tilfælde og du skal betale for hele sessionen.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op og/eller logge på online på de aftalte tider. Du er selv ansvarlig for at have såvel velfungerende telefon, internetforbindelse samt aktiv mailkonto med tilpassede spamfiltre.

Du er selv ansvarlig for at oplyse dine til enhver tid aktuelle og korrekte telefonnumre og e-mailadresser.

Ved tilmelding til forløb og uddannelser er du indforstået med, at du er forpligtet til at betale det fulde beløb senest 48 timer før startdato. Ved indgåelse af eventuel ratebetalingsordning er du ved tilmelding indforstået med at rater betales uanset indtil forløbet er betalt fuldt ud og senest 48 timer før startdato. Dette uanset om du vælger at stoppe – og uanset årsag.


Gruppeforløb

Når tilmeldingen er fuldført er aftalen bindende. Skulle det ské at du ikke møder op, fortsætter forløbet i henhold til indgået aftale. Uanset årsag.

Du er selv ansvarlig for at møde op på alle de aftalte datoer eller logge på alle de aftalte tider.

Du er selv ansvarlig for at oplyse dine til enhver tid aktuelle og korrekte telefonnumre og e-mailadresser.

Ved tilmelding til forløb er du indforstået med, at du er forpligtet til at betale det fulde beløb og senest 48 timer før startdato. Ved indgåelse af eventuel ratebetalingsordning er du ved tilmelding indforstået med at rater betales uanset indtil forløbet er betalt fuldt ud og senest 48 timer før startdato. Dette uanset om du vælger at stoppe – og uanset årsag.


Foredrag

Når tidspunktet er aftalt er aftalen bindende. Det er ikke muligt at få penge retur eller byttet til ny dato i tilfælde af aflysning. Uanset årsag. MM kan vælge , men er ikke forpligtet til, at yde 50% refundering af betalte beløb i tilfælde af aflysning. MM kan endvidere vælge, men er ikke forpligtet til, at tilbyde at erstatte den eller de aflyste med nye efter nærmere aftale. Ved tilsagn herom har køber ikke også ret til tilbagebetaling af aflyste.

Ved køb af foredrag er du indforstået med, at du forpligter dig til at betale det fulde beløb og senest 48 timer før startdato. Hertil kommer altid transportudgifter.


Betaling og Betalingsbetingelser

Alle priser er i danske kroner (DDK). Prisen opgives både ekskl. og inkl. moms afhængigt af produktet. Det fremgår af produktoplysningerne. Flere af MMs produkter er momsfritaget i henhold til gældende lovgivning. Ved tvivl, så spørg.

På Mahalomovement.dk har du mulighed for at betale med betalingskort igennem den 100% sikre betaling med online Stripe.

Ved brug af kortbetaling er du selv ansvarlig for at give besked om nyt kort skriftligt på ovenstående mailadresse.


Alt betales fuldt ved indgåelse af aftale

I tilfælde af ratebetalingsordning betales sidste del af fulde beløb senest 48 timer inden dato for opstart af session, workshop, kurser, foredrag, forløb eller undervisning. Uanset betalingsform er aftalen bindende.

Forsinket eller udebleven betaling kan ikke anses som gyldig hævelse af aftalen.

Ved forsinket eller udebleven betaling tillægges morarenter i henhold til Rentelovens Regler. Det er ikke muligt at få penge retur eller byttet til en ny aftale ved udeblivelse. Uanset årsag.


Privatlivs- og persondatapolitik

Ved at benytte www.livsbevidsthed.dk accepterer du, at Mahalo Movement - Mahalo ApS behandler dine personoplysninger og cookies i henhold til nedenstående data- og cookiepolitik.


Kort om Privatlivs- og persondatapolitik

Denne privatlivs- og persondatapolitik oplyser dig som kunde og kontakt om, hvilke persondata Mahalo Movement - Mahalo ApS behandler, og hvordan vi behandler dem. Persondata skal forstås som al personhenførbar data. Læs venligt vores privatlivspolitik til ende for at få en klar forståelse af, hvilke data vi indsamler, hvordan vi indsamler dem og hvordan vi beskytter dine oplysninger.

Mahalo Movement - Mahalo ApS respekterer alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives online og er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager. Alle data i forbindelse med køb på hjemmesiden samt mail- og marketingoplysninger lagres på en platform hos vores underleverandør Simplero, som er Privacy Shield certificeret (https://www.privacyshield.gov)

Ved afgivelse af ordre, bestilling, tilmelding på mail-liste eller anden tilmelding til Mahalo Movement - Mahalo ApS accepteres nedenstående persondatapolitik. Hvis ikke nedenstående persondatapolitik kan accepteres forbeholder Mahalo Movement - Mahalo ApS sig retten til at afvise ordre og andre henvendelser, da en manglende accept kan medføre at Mahalo Movement - Mahalo ApS ikke kan servicere dig som kunde iht. gældende lovgivning.


Personoplysninger

Personoplysninger dækker alle data, der kan bruges til at identificere personer, herunder men ikke begrænset til for-, mellem- og efternavn, alder, køn, stilling, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

Ligeledes indeholder personoplysninger også data som adfærd, købshistorik, økonomiske oplysninger mv., der alle benyttes i opretholdelse af kunde- og leverandørforholdet mellem kontakten/kunden og Mahalo Movement - Mahalo ApS.


Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

Du kan tilgå www.mahalomovement.dk uden at oplyse os om dine persondata. Ved tilgang til hjemmesiden uddeles der et ID til din session. Dette kan ikke identificere dig som person. Du kan logge ind på www.mahalomovement.dk og tilhørende medlems-, forum- og produktsider. Dette identificerer dig som person.

Mahalo Movement - Mahalo ApS har brug for en række personoplysninger for at kunne handle med dig, opretholde servicering af kundeforholdet samt markedsføre produkter og ydelser. Visse oplysninger indsamles og behandles også efter lovkrav i henhold til hvidvasknings- og bogføringsloven.

Nedenstående oplysninger kan blive indsamlet og behandlet, når du handler hos Mahalo Movement - Mahalo ApS: E-mailadresse, for- og efternavn, adresse, telefonnummer, alder, køn, tekniske detaljer (IP-adresser inkluderet), adfærd (inkluderet: besøgte URL, event triggers, handlinger såsom klik, åbningsrater, log-in, tid på hver side mv.), geografiske data samt data, der måtte være nødvendige for gennemførsel af en handel.

Mahalo Movement - Mahalo ApS indsamler og behandler oplysninger om dig, når du:

 • Opretter en konto
 • Foretager køb
 • Sender forespørgsler og/eller interagerer med Mahalo Movement v/Pia Ecklon Lange på anden vis
 • Tilmelder dig og/eller interagerer med online markedsføringsmaterialer (herunder men ikke begrænset til nyhedsbreve, sms- og notifikationer, annoncer på tredjepartshjemmesider eller lignende)
 • Afgiver personoplysninger på anden vis til Mahalo Movement  Mahalo ApS

Mahalo Movement - Mahalo ApS indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige for at levere en ydelse eller et produkt, markedsføre ydelser og produkter eller behandle forespørgsler.

Mahalo Movement - Mahalo ApS indsamler og/eller køber ikke personhenførbare oplysninger fra tredjemand.

Mahalo Movement - Mahalo ApS benytter Stripe til håndtering af online korttransaktioner og opbevarer ikke informationer om betalingskort. Bemærk at ved fakturering opbevares fakturerings- og bankoplysninger i henhold til gældende love på området herunder hvidvasknings- og bogføringsloven.


Hvordan bruger vi dine oplysninger?

Vi kan gøre brug af den indsamlede information på følgende måder:

 • Til at personalisere din oplevelse på mail og hjemmeside gennem personlige anbefalinger på baggrund af købshistorik
 • Til at forbedre www.mahalomovement.dk og markedsføring fra Mahalo Movement - Mahalo ApS
 • Til at kunne servicere dig bedre ved henvendelse til os
 • Til at administrere konkurrencer, undersøgelser mv.
 • Til hurtigst muligt at kunne håndtere dine ordrer og bestillinger
 • Til at indhente produkt- og trustpilot anmeldelser
 • Til opfølgning på henvendelser
 • Til generel markedsføring

 

Hvordan beskytter vi dine informationer?

Vores hjemmeside scannes løbende for sikkerhedsbrister og svagheder, for at vi hurtigst muligt kan udelukke potentielle datalækager og dermed gøre vores hjemmeside så sikker som muligt. Ligeledes scannes der regelmæssigt for malware.

Dine personlige oplysninger opbevares på sikrede netværk og kan kun tilgås af en begrænset mængde medarbejdere med rettigheder til denne type information. 

Disse er desuden underlagt vores interne persondatapolitik, der sikrer dine rettigheder og sikrer overholdelse af gældende lovgivning på området.

I tilføjelse af ovenstående behandles alle sensitive- og betalingsinformationer på krypterede servere, der ikke kan tilgås udefra. Kreditkortinformationer behandles af Stripe og kan ikke tilgås af hverken Mahalo Movement - Mahalo ApS eller Stripe’s ansatte. Disse transaktioner opbevares ikke på interne servere og behandles på intet tidspunkt af Mahalo Movement - Mahalo ApS. Yderligere oplysninger kan findes her: https://stripe.com/us/privacy


Hvem videregiver vi personoplysninger til?

Personoplysninger afgivet på www.mahalomovement.dk eller via telefonisk kontakt videregives kun til:

 • Interne afdelinger
 • Betroede tredjemænd der er nødvendige for opfyldelse af aftaler om levering, betaling og servicering herunder inkasso og retslige instanser
 • Forretningspartnere med henblik på at vedligeholde din konto og/eller markedsføring.

For at kunne give den bedst mulige oplevelse på Mahalo Movement - Mahalo ApS’ hjemmesider fører vi statistik over, hvordan brugerne anvender siderne. Statistikken anvendes udelukkende i anonymiseret form f.eks. til at se, hvilke sider og hvilket indhold brugerne interagerer med.

Mahalo Movement - Mahalo ApS anvender Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik og videregiver i den forbindelse IP-adresser til Google Analytics. Privatlivsvilkårene for Google Analytics accepteres ved besøg på www.mahalomovement.dk og kan findes her: https://www.google.com/privacy

Mahalo Movement - Mahalo ApS anvender Facebook pixels til indsamling af besøgsstatistik og videregiver i den forbindelse IP-adresser til Facebook. Privatlivsvilkårene for Facebook accepteres ved besøg på www.mahalomovement.dk og kan findes her: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy

Blandt Mahalo Movement - Mahalo ApS og alle forretningspartnere og leverandører forefindes en databehandleraftale, der til hver en tid skal sikre brugernes og kundernes interesser. Disse aftaler kan til hver en tid fremvises på anmodning.


Hvor lagres dine personoplysninger?

Alle data i forbindelse med køb på hjemmesiden samt mail- og marketingoplysninger lagres på en platform hos vores underleverandør Simplero, som er Privacy Shield certificeret (https://www.privacyshield.gov) Nogle personoplysninger administreres af en tredjemand (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på Mahalo Movement - Mahalo ApS’ vegne i henhold til denne datapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.


Hvor længe opbevares dine personoplysninger?

Ved et aktivt kundeforhold, opbevares dine data så længe som nødvendigt, for at vi kan servicere dig. Afbrydes kundeforholdet, opbevares dine data op mod to år, alt efter karakteren af dataene. Emails benyttet til markedsføring slettes eller bevares automatisk på baggrund af din adfærd.

Du kan til hver en tid bede om indsigt eller sletning af dine data. Af anden lovgivning (hhv. bogførings- og hvidvaskningsloven) bevares alle transaktionelle data, inkl. kontakt- og firmaoplysninger i fem år. 


Datalækage

Vi tager sikkerhedsbrud og datalækage alvorligt. Ved mistanke om datalækage fra Mahalo Movement - Mahalo ApS interne servere eller hos eksterne partnere iværksættes en række initiativer, der skal sikre dig som kunde og bruger bedst muligt.

Dette indebærer blandt andet afdækning af den potentielle skades omfang, meddelelse til potentielt ramte kunder og brugere, meddelelse til Datatilsynet samt handlinger, der skal forsøge at inddæmme omfanget af skaderne.

Har vi mistanke om datalækage fra Mahalo Movement - Mahalo ApS eller dennes eksterne partnere, vil alle implicerede, herunder også brugeren, blive informeret herom indenfor 72 timer. Har du mistanke om, at dine data er lækket fra Mahalo Movement - Mahalo ApS, bedes du til hver en tid tage kontakt til os.


Adgang til oplysninger

Du kan altid ændre i dine kontooplysninger og interesseområder og herunder angive, om du ønsker, at vi skal kontakte dig i forbindelse med tilbud på varer eller serviceydelser eller framelde dig nyhedsbreve. I bunden af hver mail fra os, er der link til de oplysninger, du kan ændre.

Du kan altid få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Hvis du ønsker at modtage en kopi af disse oplysninger, bedes du kontakte os på: info@mahalomovement.dk

Såfremt du ønsker alle data slettet, bedes du kontakte os på: info@mahalomovement.dk

Bemærk! Når først alle data er slettede, kan disse ikke genskabes. Data, der kræves opbevaret ift. lovgivning kan ikke slettes på anmodning.


Revision

Vi reviderer løbende vores processer for databehandling. Alle der er omfattet af denne politik, modtager årligt besked via email når denne opdateres. 


Kontakt, ændring og opdatering af persondatapolitikken

Mahalo Movement - Mahalo Aps forpligter sig til løbende at opfylde lovgivningens krav til beskyttelse af privatlivets fred.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores datapolitik, eller til hvordan vi bruger dine personoplysninger, bedes du kontakte os.

Ønsker du på noget tidspunkt at afmelde vores nyhedsbreve, kan du følge instruktionerne I bunden af hver email. Har du problemer med at afmelde dig, kan du kontakte os på info@mahalomovement.dk.

Ved afmelding af markedsføring fra Mahalo Movement - Mahalo Aps slettes alle tilsagn du har afgivet til os. Disse kan ikke genskabes, og ønsker du på noget tidspunkt indsigt i, hvad vi tidligere har sendt dig, tidligere tilbud eller lignende, gør vi opmærksom på, at disse ikke kan genskabes.


Cookies

Cookies er små nødvendige tekstfiler, som bruges af stort set alle websites. Cookies er knyttet til websites og læses udelukkende af din browser. Disse små tekstfiler gør det bl.a. muligt for dig at lægge vare i indkøbskurven, logge ind og meget mere.


Afvisning af cookies

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du afviser cookies, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.


Sletning af Cookies

Hvis du ønsker at slette eller blokere cookies, vil de fleste websites formentlig fungere med fejl. I rigtig mange tilfælde vil du også slette gemte passwords og andre funktioner som kun er med til at forbedre din brugsoplevelse.


Spørgsmål

Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på info@mahalomovement.dk.Mahalo Max med blyant.jpg